ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

ประกาศรับโอนย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองหิน

ประกาศรับโอนย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองหิน