ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ พีวีซี บริเวณหมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ พีวีซี บริเวณหมู่ที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,4,5

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,4,5