ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ พีวีซี บริเวณหมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ พีวีซี บริเวณหมู่ที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,4,5

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,4,5

ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อประปาพีวีซี

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ พีวีซี ขนาด 2.50 นิ้ว ชั้น 8.50 ความยาวไม่น้อยกว่า 1267 เมตร

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ พีวีซี ขนาด 2.50 นิ้ว ชั้น 8.50 ความยาวไม่น้อยกว่า 1267 เมตร

โครงการก่อสร้างวางท่อประปาขนาดจำนวน 1267 เมตร บริเวณหมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 9 และซอยเทศบาล 16

โครงการก่อสร้างวางท่อประปาขนาดจำนวน 1267 เมตร บริเวณหมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 9 และซอยเทศบาล 16