ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์042-870713
สำนักปลัด 042870712
กองคลัง 042870711
กองสาธารณะสุข 042870714
ศูนย์ฯเด็ก 042870715
ห้องข้อมูลข่าวสาร 042870713

IFrame