ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน  แถลงนโยบายต่อสภาฯ  ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน