ภาพกิจกรรม

จัดประชุมประชาคมพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลหนองหินได้จัดประชุมประชาคมพร้อมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหินฯ

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน