ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


ด้วยอำเภอหนองหิน ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 นับตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น เทศบาลตำบลหนองหิน จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 

 

เอกสารติดต่อเทศบาล

21/11/2017

683

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน