ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เทคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยเทศบาล 16 หมู่ที่ 2


ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน  คสล. เทคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม  ซอยเทศบาล 16  หมู่ที่  2  ตำบลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

07/09/2018

1252

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน