ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์042-870713
สำนักปลัด   042870712
กองคลัง   042870711
กองสาธารณะสุข    042870714
ศูนย์ฯเด็ก   042870715
ห้องข้อมูลข่าวสาร   042870713
 


26/10/2016

1840

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน