ประชาสัมพันธ์เรื่องการงดให้บริการกองสาธารณสุข งานด้านการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ และงานทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหิน ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เทศบาลตำบลหนองหิน แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการงดให้บริการกองสาธารณสุข งานด้านการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ และงานทะเบียนพาณิชย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหิน ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง จึงของดให้บริการงานดังกล่าวข้างต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลหนองหินจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

17/01/2022

105

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน