กองประปา


 

แผนผังหน่วยงาน
กองประปา
 

นายอภิเชษฐ์  พรหมมหาราช
นิติกรชำนาญการ รก.ในตำแหน่งหัวหน้ากองประปา


 

นางสาวพัชริดา พันสนิท
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
     
   
นางสาวรุ่งรัตน์ มูลชมภู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
     

 

09/12/2016

1399

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน