ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1


ตารางที่แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

 

เอกสารติดต่อเทศบาล

10/08/2017

641

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน