ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่4


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่4

 

เอกสารติดต่อเทศบาล

10/08/2017

642

ดูครั้ง

ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน 
189   หมู่ที่  4  บ้านฟากนา  ตำบลหนองหิน
อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  42190
แฟ๊กซ์ 042-870713
เว็บไซด์ www.nonghin.go.th
E-mail 5421006@dla.go.th

แผนที่เทศบาลตำบลหนองหิน

แผนที่ อำเภอหนองหิน